-เรือครุยส์ (Cruise) 

(ทริปเรือครุยส์จะไปเฉพาะพีพีดอน-พีพีเล) ยังไม่เปิดบริการ รออัพเดท